cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

LAMAN WEB PALSU

 

Peringatan kepada Orang Ramai dan Penggiat Industri, Laman Web dinyatakan seperti diatas adalah dimaklumkan tiada apa-apa kaitan dengan  LEMBAGA PEMBANGUNAN INSDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB).

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04