cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01

Dalam peringkat pembangunan Standard Industri Pembinaan, ulasan umum merupakan peringkat penggiat industri dijemput untuk memberikan ulasan dan pandangan berkenaan deraf standard yang disediakan. Semua ulasan akan dipertimbangkan secara terperinci oleh Jawatankuasa Teknikal Standard berkenaan dan jika perlu pengemaskinian deraf akan dibuat.Tempoh ulasan umum adalah selama satu bulan.

Berikut merupakan deraf yang telah dibangunkan untuk ulasan umum:

 

NO. TAJUK DERAF STANDARD JAWATANKUASA TEKNIKAL / KERJA  TEMPOH ULASAN UMUM MUAT TURUN ULASAN UMUM

1.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH – SPECIFICATION & BILL OF QUANTITIES (BQ) FOR CONSTRUCTION WORKS

 

DERAF CISOSH BQ FOR CONSTRUCTION WORKS

JAWATANKUASA TEKNIKAL CISOSH BQ FOR CONSTRUCTION WORKS

14/05/2019 – 13/06/2019

 

BORANG ULASAN UMUM

 

Deraf Standard Industri Pembinaan ini adalah percuma untuk dimuat turun. Sila gunakan borang ulasan di bawah untuk ulasan. Salinan deraf fizikal juga boleh diperolehi daripada Bahagian Standard & Bahan Binaan.


Sila hantar ulasan yang lengkap ke email atau faks seperti berikut:

 

Bahagian Standard & Bahan Binaan,
Sektor Pembangunan Teknologi,
Ibu Pejabat Construction Industry Development Board Malaysia,
Tingkat 10, Menara Dato' Onn,
Putra World Trade Centre,
No 45, Jalan Tun Ismail,
50480 Kuala Lumpur.

1. Puan Nur Hanis Amsari  | 03 - 4047 7485
2. Encik Md Zahari Abd Rahman  | 03 - 4047 7486 

E-mail:standard@cidb.gov.my 

Faks : 03 - 4047 7420

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04