cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Definisi Data Terbuka

 

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

 

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. CIDB mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

 

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

 

Bil Tajuk Format
1. Direktori Ibu Pejabat CIDB dan Agensi Di Bawahnya

MuatTurun

2. Senarai Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor
MuatTurun
3. Statistic Of Standard Certificate of Compliance (PPS) Import Issuance by CIDB
MuatTurun
4. Statistik Kontraktor IBS Berdaftar Dengan CIDB Mengikut Negeri Dan Status Bumi
MuatTurun
5. Statistik Bilangan Kontraktor Berdaftar Bagi Kategori Fasiliti Mengikut Pengkhususan dan Gred
MuatTurun
6. Statistik Personel Binaan Aktif Mengikut Negara MuatTurun
7. Statistik Score Mengikut Gred Dan Penarafan Bintang MuatTurun
8. Statistik Projek Mengikut Sub Kategori, Kategori Dan Negeri MuatTurun
9. Statistik Personel Binaan Berdaftar Mengikut Negeri Dan Status Pada Tahun 2016 Hingga 2018 MuatTurun

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04