cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01

Pra - kelayakan adalah dipelawa kepada Perunding - perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang dalam Kelas / Kategori yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi pra-kelayakan berikut:-

Pejabat yang 
memanggil 
Tender
Tajuk Projek Taraf Gred,Kategori
Pengkhususan /
Kelas / Tajuk /
Kepala
Tempat & Tarikh 
Dokumen Mulai 
Dijual
Harga Dokumen dan 
Bayaran Atas Nama
Tempat, Tarikh dan
Waktu Tender Tutup
Cawangan Kontrak
dan Ukur Bahan
(Bahagian Perolehan)
Ibu Pejabat JKR Malaysia Kuala Lumpur
Pra - Kelayakan Perunding bagi Projek Sakit
Kerajaan
Terbuka Seperti dibawah

Cawangan Pengurusan Perolehan dan Harta. Bahagian Kewangan Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur6 November 2017 (Isnin) - 
27 November 2017 (Isnin)

RM 50.00

Ketua Akautan Kementerian
Kerja Raya
Melalui Serahan Tangan / Pos kepada :

Cawangan Pengurusan 
dan Perolehan Harta. Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur.

Selewat-lewatnya 
pada 12 Disember 2017
(Selasa) sebelum jam 12.00 tgh hari

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:-
Perunding hendaklah memenuhi syarat - syarat WAJIB berikut:

 

a) PENDAFTARAN PERUNDING
    i) Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 330000 - Perkhidmatan Perunding Fizikal iaitu:

       > Bidang Kejuruteraan                         : 330101 (Awam), 330102 (Struktur), 330103 (Elektrik), 330104 (Mekanikal)
       > Bidang Bukan Kejuruteraan              : 330201 (Arkitek), 330202 (Ukur Bahan)
       

    ii) Berdaftar dengan Lembaga Profesional yang berkenaan. 

   iii) Tempoh pendaftaran (i) dan (ii) masih sah berkuatkuasa melebihi tiga (3) bulan dari tarikh tutup Pra - Kelayakan.

 

b) KEUPAYAAN DAN PENGALAMAN PERUNDING

i) Mempunyai sekurang-kurangnya 2 kakitangan ikhtisas di bawah penggajian (termasuk pemilik firma) iaitu pemegang Ijazah Sarjana Muda dan ke atas. 
ii) Mempunyai modal minimum RM40,000.00 berdasarkan baki purata penyata akaun tiga (3) bulan terakhir firma sebelum tarikh tutup pra - kelayakan. 
iii) Mempunyai prestasi purata perkhidmatan yang BAIK / SANGAT BAIK berdasarkan rekod penilaian Sistem ePerunding.
iv) Mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam projek Kerajaan / Swasta.

 

c) Perunding hendaklah bebas daripada sebarang tindakan undang-undang seperti jenayah, senarai hitam dan tatatertib daripada mana-mana badan kawal selia.

 

**Dokumen Meja Pra - Kelayakan boleh disemak dan Dokumen Pra - Kelayakan boleh diperolehi di pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen pra - kelayakan hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank, kiriman wang, wang pos diatas nama KETUA AKAUTAN KEMENTERIAN KERJA RAYA. Dokumen Pra - Kelayakan akan dikeluarkan kepada wakil - wakil Perunding yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil Perunding dikehendaki membawa dokumen ASAL Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding dengan Kementerian Kewangan dan Lembaga Profesional yang berkenaan beserta satu (1) salinan sijil - sijil tersebut.


KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04