cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Salah satu peranan aktif CIDB adalah Penguatkuasaan. Pasukan Penguatkuasaan CIDB menjalankan beberapa aktiviti pematuhan seperti yang tertera dalam Akta 520. Aktiviti ini termasuk pemeriksaan tapak, penyiasatan, tindakan tatatertib, kompaun dan operasi bersepadu.

 

Statistik Penguatkuasaan Apr 2017Statistik Penguatkuasaan Apr 2017

 

Statistik Penguatkuasaan Jun 2017Statistik Penguatkuasaan Jun 2017

 

Statistik Penguatkuasaan Sep 2017Statistik Penguatkuasaan Sep 2017

 

Statistik Penguatkuasaan Sep 2017Statistik Penguatkuasaan Dec 2017

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04