cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

STATISTIK KES YANG MENYALAHI AKTA 520

Kes-kes yang menyalahi peruntukan Akta 520 akan dibawa ke mahkamah berbidangkuasa sivil atau jenayah mengikut peruntukan undang-undang.

 2016

  • Kes Jenayah adalah kes-kes yang dipertuduhkan atas kesalahan melanggar mana-mana perutukan AKTA 520.
  • Kes Sivil adalah kes-kes yang sebahagian besarnya melibatkan tuntutan levi yang tertunggak.

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04