cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Statistik Ekonomi Pembinaan Malaysia

Daftar statistik terkini mengenai industri pembinaan tempatan dikongsi dengan pemain industri, ahli akademik dan lain-lain pemegang amanah harta.

Daftar statistik ini cukup menyeluruh dan merangkumi bilangan projek awam dan swasta dari 2010 sehingga waktu semasa, mengikut negeri dan jumlah.

 

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04