cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Akta-akta yang disebut berikut adalah rujukan lazim dalam industri pembinaan. Walau bagaimanapun, lain-lain Akta juga boleh digunapakai.

Menerusi laman web ini, anda juga boleh terpaut ke lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan CIDB. Kami tiada kawalan terhadap jenis, isi dan ketersediaan laman web berkenaan.

 

Akta 520 - Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Muat Turun
Akta 746 - Akta Pembayaran Dan Adjudikasi Industri Pembinaan (CIPAA) Muat Turun
Akta 514 - Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Muat Turun
Akta 139 - Akta Kilang & Jentera Muat Turun
Akta 133 - Akta Jalan, Parit & Bangunan Muat Turun
Akta 508 - Akta Perkhidmatan Pembetungan Muat Turun
Akta 127 - Akta Kualiti Alam Sekitar Muat Turun
Akta 341 - Akta Perkhidmatan Bomba Muat Turun
Akta 333 - Akta Pengangkutan Jalan Muat Turun
Akta 172 - Akta Perancangan Bandar Dan Desa Muat Turun
Akta 538 - Akta Perancang Bandar Muat Turun
Akta 118 - Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan & Perlesenan) 1966 Muat Turun
Akta 354 - Akta Kerja-Kerja Penyaliran Muat Turun
Akta 124 - Akta Kerajaan Tempatan Muat Turun
Akta 117 - Akta Akitek Muat Turun
Akta 116 - Akta Bekalan Elektrik Muat Turun
Akta 138 - Akta Pendaftaran Jurutera Muat Turun
Akta 318 - Akta Hakmilik Strata Muat Turun
Akta 487 - Akta Juruukur Bahan Muat Turun

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04