cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Sebagai sebahagian daripada Piagam Pelanggan, CIDB berusaha untuk mencapai objektif-objektif berikut :

A.    Pendaftaran Kontraktor Tempatan

  • Tempoh yang diambil untuk memproses permohonan-permohonan berikut adalah 2 hari bekerja selepas permohonan diterima secara atas talian oleh pegawai proses di Bahagian Operasi Setempat ( B.O.S) :

                 → Permohonan Baru (R1)

                 → Pembaharuan (R4)

                 → Pendaftaran Semula (R10)

                 → Perubahan Gred / Kategori / Pengkhususan (R5)

                 → Perubahan Butir (R6)

                 → Permohonan Kebenaran Khas

 

B.    Pendaftaran Personel Binaan

  • Cetakan Kad Pendaftaran Personel Binaan disiapkan dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh resit bayaran dikeluarkan.

 

C.    PENGISYTIHARAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGENAAN LEVI

  • Pengisytiharan kerja pembinaan dilaksanakan melalui atas talian dan Levi akan dikenakan serta merta selepas pengisytiharan dibuat.

 

 

 

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04