cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01

Sebagai sebahagian daripada Piagam Pelanggan, CIDB berusaha untuk mencapai objektif-objektif berikut :

Pendaftaran Kontraktor Tempatan

  • Permohonan baru, pembaharuan dan kenaikan gred/tambah kategori dan pengkhususan kontraktor akan disiapkan dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penjanaan nombor permohonan.
  • Permohonan perubahan butiran pendaftaran akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja.
  • Sijil Perakuan Pendaftaran akan disiapkan pada hari yang sama dan dijana secara atas talian.

 

Pendaftaran Personel Binaan

  • Kad Pendaftaran Personel Binaan (Kad Hijau) akan disiapkan dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh resit dikeluarkan

 

Pengenaan Levi

  • Pengenaan levi dikenakan serta merta selepas pengisytiharan dibuat secara atas talian

 

 

 

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04