cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01
ahmad-asri

DATO’ IR. AHMAD ‘ASRI ABDUL HAMID

KETUA EKSEKUTIF CIDB MALAYSIA

Sariah

SR. SARIAH ABDUL KARIB

PENGURUS BESAR KANAN SEKTOR DASAR & KORPORAT

Elias

DATUK IR. ELIAS ISMAIL

PENGURUS BESAR KANAN SEKTOR PEMBANGUNAN TEKNOLOGI

Kamil

MEGAT KAMIL AZMI MEGAT RUS KAMARANI

PENGURUS BESAR KANAN SEKTOR OPERASI

SR. IDA

SR. IDA ZURAIDA MOHD YUSOFF

PENGURUS BESAR KANAN SEKTOR KONTRAKTOR & LEVI

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04