cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

 

objective small

 Untuk membina kapasiti dan kapabiliti industri pembinaan melalui peningkatan kualiti dan produktiviti dengan memberi penekanan kepada profesionalisme, inovasi dan pengetahuan ke arah kehidupan yang berkualiti. 

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04