cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

e-Bantuan @ CIDB

Portal e-Bantuan yang dikelolakan oleh CIDB ini berfungsi menerima pelbagai jenis maklumbalas dalam bentuk aduan, pertanyaan, cadangan, teguran dan pujian. Portal ini membolehkan kami mengumpul dan menganalisa maklumbalas secara elektronik secara mesra pengguna dan juga mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kami.

Menerusi Portal Pengguna, segala pengurusan, penugasan, pengumpulan aduan dan maklumbalas dapat dilakukan secara sistematik. Inisiatif mengadakan aplikasi ini adalah bertujuan meningkatkan kemudahan, kebolehcapaian dan kualiti interaksi dengan pengguna bagi mencermin perkhidmatan mesra pengguna.

BUTIRAN MAKLUMBALAS
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
BUTIRAN PERIBADI
Please let us know your name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your email address.
Invalid Input

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04