cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

INISIATIF CITP P3a

Menggalakkan skala penggunaan IBS melalui projek-projek sektor awam

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P3a-060 - Laporan dua kali mengenai status penerimaan IBS yang dikemukakan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU-JPM) kepada Kementerian Kewangan (MOF) dan Ketua Audit Negara (AG) untuk tindakan tidak mematuhi bermula 2016

P3a-061 - Semua Pelan Pra-Diluluskan (PAP) JKR mematuhi penggunaan IBS dan Penyelarasan Modular menjelang 2017

P3a-062 - Semua katalog komponen IBS JKR dan CIDB diselaraskan dan dikeluarkan menjelang 2017

P3a-063 - pematuhan 80% kepada pindaan Pekeliling 1 PPK 1/2013 MOF menjelang 2018

 

INISIATIF CITP P3b

Menggalakkan skala penggunaan IBS melalui projek sektor swasta

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P3b-064 - 100% Perintah Pembangunan Baru bagi pembangunan di Lembah Klang untuk projek RM50 juta dan ke atas mencapai 50 Skor IBS menjelang 2018

P3b-065 - 100% Perintah Pembangunan Baru oleh pihak berkuasa tempatan dikenalpasti di tiga negeri (Selangor, Johor & Pulau Pinang) untuk projek RM50 juta dan ke atas mencapai minimum 50 Skor IBS menjelang 2020

 

INISIATIF CITP P3c

Memacu rantaian bekalan IBS melalui mekanisme ekonomi

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P3c-066 - Sekurang-kurangnya 100 loji pembuatan komponen baru IBS yang ditubuhkan di pelbagai lokasi strategik menjelang 2020

P3c-067 - Sekurang-kurangnya 5,000 profesional (jurutera, arkitek & juruukur kuantiti) dilatih untuk penggunaan IBS dan koordinasi modular dari fasa reka bentuk menjelang 2020

P3c-068 - Sekurang-kurangnya dua mekanisme ekonomi untuk menguatkuasakan penggunaan IBS yang diperkenalkan menjelang 2017

 

INISIATIF CITP P4a

Membantu penggunaan BIM dalam industri pembinaan melalui peraturan

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P4a-069 - 40% daripada projek awam di atas RM100 juta menggunakan BIM tahap 2 menjelang Q1 2019

P4a-070 - Perpustakaan Objek BIM dibangunkan menjelang Q1 2017

P4a-071 - 1000 BIM Personnel Dilatih Dan Ditauliahkan menjelang Q4 2018

P4a-072 - Penyerahan BIM menggunakan 4 projek perintis untuk 4 PBT terpilih menjelang Q1 2020

P4a-073 - 5 Projek Awam Pemandu menggunakan BIM tahap 3 menjelang Q3 2020

 

INISIATIF CITP P4b

Menubuhkan pusat rujukan untuk menyokong pembangunan dan penggunaan BIM dan kaedah moden

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P4b-074 - Pusat MyBIM ditubuhkan menjelang Q2 2016

P4b-075 - Pusat Rujukan Atas Talian ditubuhkan menjelang Q4 2017

 

Kemajuan KPI boleh dikesan secara individu di http://www.citp.my/e-citp/

Ketahui lebih lanjut mengenai CITP di http://www.citp.my

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04