cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

INISIATIF CITP E1

Menerajui inovasi dalam pembinaan mampan

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

E1-030 - 2 Projek pemandu untuk taraf kemampanan infrastruktur menggunakan CEEQUAL menjelang 2017

E1-031 - 16 pelatih berjaya dilatih dalam CEEQUAL menjelang Q2 2017

E1-032 - Sekurang-kurangnya 3 R&D mampan disediakan oleh MAMPAN menjelang Q4 2019

E1-118 - Alat penarafan kelestarian alam sekitar Malaysia untuk projek infrastruktur ditubuhkan menjelang 2020 E1-119 - 25 pelatih bertauliah dalam penarafan kemampanan alam sekitar Malaysia menjelang Q4 2020

 

INISIATIF CITP E2

Memacu pematuhan kepada penilaian dan keperluan kemampanan alam sekitar

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs E2-037 - Alat penarafan bangunan yang terdapat di Malaysia dianalisis dan diindeks untuk rujukan industri dan penggunaan menjelang Q4 2018

E2-038 - Penilaian kemampanan diukur untuk semua projek pembangunan baru bernilai lebih RM100 juta menjelang Q4 2020

E2-039 - UBBL No.38A berkenaan kecekapan tenaga diwartakan untuk semua negeri menjelang Q4 2018

E2-040 - Sekurang-kurangnya 100% kontraktor G7 dengan perolehan tahunan melebihi RM200 juta dari 2015 dan seterusnya disahkan dengan ISO 14001: 2015 menjelang Q4 2020

E2-120 - 350 MyCREST profesional yang berkelayakan diakreditasi menjelang Q4 2020

E2-121 - 100 MyCREST Assessors (MA) diakreditasi menjelang Q4 2020

 

INISIATIF CITP E3

Tumpuan kepada projek awam untuk menerajui amalan yang mampan

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

E3-041 - Spesifikasi mampan disertakan dalam perolehan untuk bangunan awam / infrastruktur menjelang Q4 2018

E3-042 - Pengurangan pelepasan CO2 sebanyak 20% dalam bangunan awam baru melebihi RM50 juta (10% untuk projek retrofit) menjelang 2020, dari garis dasar 2016

 

INISIATIF CITP E4

Memudahkan penggunaan amalan mampan dalam industri

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs E4-045 - Sekurang-kurangnya 5 projek bangunan dilancarkan dan mendapat manfaat daripada program insentif pembangunan kemampanan menjelang Q4 2020

 

INISIATIF CITP E5

Mengurangkan sisa tidak bertanggungjawab dalam pembinaan

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs E5-046 - Sekurang-kurangnya 3 pusat kitar semula C&D awam atau swasta yang dilengkapi dengan peralatan kitar semula khusus bagi pembinaan di lokasi utama (2018-2020) menjelang Q4 2020

E5-047 - peningkatan 20% dalam sisa pembinaan dan pembongkaran (tonnage) yang dikitar semula dari tahun garis dasar 2016, menjelang Q4 2020

 

 

Kemajuan KPI boleh dikesan secara individu di http://www.citp.my/e-citp/

Ketahui lebih lanjut mengenai CITP di  http://www.citp.my

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04