cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

INISIATIF CITP P1a

Menyelaraskan program latihan berkaitan pembinaan di Malaysia

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P1a-048 - Semua program dan institusi latihan berkaitan pembinaan diselaraskan dan didaftarkan oleh CIDB menjelang Q4 2018

P1a-049 - Sepuluh tred teratas yang mempunyai permintaan tinggi diberi latihan analisis keperluan, analisis pekerjaan dan peta latihan menjelang Q4 2018

 

 

INISIATIF CITP P1b

Memperkukuh jangkauan, keberkesanan dan latihan secara keseluruhan

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P1b - 050 - 5,000 perantis kerja dihasilkan menjelang Q4 2020

P1b-051 - 15,000 kakitangan penyeliaan dan pengurusan (termasuk QA / QC, keselamatan tapak dll) dilatih dan disahkan menjelang Q4 2020

P1b-052 - 100,000 kakitangan pembinaan menyempurnakan latihan Pembangunan Profesional Berterusan menjelang Q4 2020

P1b-053 - 50,000 kakitangan pembinaan menamatkan kursus kemahiran berkaitan pembinaan dan diperakui kemahiran mereka menjelang Q4 2020

P1b-054 - 2 pusat penilaian ditubuhkan di negara-negara utama untuk sumber tenaga pekerja asing menjelang Q4 2018

P1b-134 – Meningkatkan Piawaian Kompetensi, Soalan-soalan Penilaian Modul Latihan dan Pelatih / Penilai menjelang Q4 2018

 

 

INISIATIF CITP P4c

Melaksanakan pengurusan kecekapan dan sistem pembelajaran pengurusan

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P4c-076 - Sekurang-kurangnya 100 modul berkaitan pembinaan diluluskan dan tersedia dalam talian menjelang Q2 2017

P4c-077 - CMS beroperasi dan sekurang-kurangnya 80% profil anggota dalam semua 59 dagangan dimuat naik menjelang Q4 2020

  http://www.citp.my

 

Kemajuan KPI boleh dikesan secara individu di http://www.citp.my/e-citp/

Ketahui lebih lanjut mengenai CITP di http://www.citp.my

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04