cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Sebelum sesuatu penilaian dilaksanakan, elemen pembinaan yang perlu dinilaikan itu diperhalusi menerusi pendekatan persampelan dan statistik. Sampel itu diedarkan sama rata sepanjang pelaksanaan projek.

 

Sampel penilaian dipilih daripada lukisan dan pelan projek pembinaan yang relevan. Semua lokasi di sesebuah projek pembinaan akan turut terlibat bagi urusan penilaian. Ini bagi memastikan sampel terpilih mewakili secukupnya seluruh projek pembinaan berkenaan.

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04