cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01
  • Memboleh tanda aras kualiti kemahiran kerja projek pembinaan
  • Menyedia sistem penilaian terhadap kemahiran kerja pembinaan
  • Memudah kawalan mutu kerja pembinaan
  • Menjadi kriteria kualiti bagi mengukur prestasi kontraktor

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04