cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Penilaian QLASSIC dijalankan setelah kerja pembinaan bangunan itu siap, iaitu sebelum penyerahan projek telah siap kepada pelanggan.

 

flow BM

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04