cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Sistem Penilaian Keselamatan dan Kesihatan dalam Pembinaan atau SHASSIC, adalah kaedah bebas untuk penilaian dan menilai prestasi keselamatan dan kesihatan kontraktor dalam sesebuah projek atau kerja pembinaan. SHASSIC dibangunkan oleh sebuah Jawatankuasa Teknikal yang terdiri daripada barisan pemegang amanah harta industri. Diterbitkan pada November 2008, ia dikenali sebagai Construction Industry Standard atau CIS 10:2008.

 

Objektif SHASSIC

SHASSIC direka dan dibangun untuk membolehkan pengguna mencapai salah satu atau gabungan objektif berikut:

  • Untuk menanda aras tahap keselamatan dan kesihatan industri pembinaan di Malaysia
  • Untuk membentuk suatu sistem standard mengenai penilaian keselamatan dan kesihatan dalam industri pembinaan
  • Untuk menilai prestasi kontraktor dalam ehwal keselamatan dan kesihatan berdasarkan standard ini
  • Untuk menilai prestasi kontraktor dalam ehwal amalan keselamatan dan kesihatan di tapak kerja
  • Untuk menambah baik dan mengambil langkah pembetulan perlu berkaitan prestasi dan pengurusan OSH di tapak kerja; dan
  • Untuk menyusun dan mengumpul data bagi tujuan analisa statistik

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04