cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

KPI CITP untuk Keselamatan & Kesihatan

 

INISIATIF CITP Q2a

Menyelia tahap minimum kemudahan bagi pekerja pembinaan

 

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

Q2a-008 - Standard Malaysia bagi Kemudahan serta Penginapan Sementara bagi Pekerja Pembinaan (Kod Amalan) diterbitkan menjelang S1 2016

Q2a-009 - Akta 446 mengenai piawaian minimum penginapan dan kemudahan pekerja bagi semua sektor termasuk sektor pembinaan dibentangkan di Parlimen menjelang

Q4 2017 Q2a-010 - Minimum 8 Model Penginapan Pekerja Sepusat yang dibina menjelang Q4 2018

 

INISIATIF CITP Q2b

Meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

Q2b-012 - SHO / SSS terlatih meningkat sebanyak 10% setahun dari tahun 2015 (SHO-2030, SSS-1250)

Q2b-014 - 50% daripada 100 kontraktor yang dilatih dalam Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (MS1722 / OHSAS18001 / ISO OSH-MS45001) mendapat sijil pengiktirafan menjelang Q4 2020

Q2b-015 - Cadangan untuk memperbaiki rangka kerja undang-undang dan pengawalseliaan yang berkaitan dengan pembinaan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH) dikemukakan kepada Kerajaan menjelang Q2 2018

Q2b-016 - Kos bagi Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH) disediakan sebagai satu jumlah anggaran dalam semua tender kerajaan dan kontrak menjelang Q4 2018

Q2b-114 - Lebih daripada 50% projek awam yang disiapkan setiap tahun mencapai skor penilaian SHASSIC minimum 3 bintang

Q2b-115 - Garispanduan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH) dalam Industri Pembinaan (Pengurusan) dilaksanakan menjelang tahun 2020

Q2b-116 - Empat Garis Panduan Strategik mengenai Keselamatan dalam Pembinaan diterbitkan menjelang Q4 2020

Q2b-117 - 10 projek perintis dinilai menggunakan Teknik Amalan Budaya Keselamatan (Safety Culture Tools) mencapai skor yang boleh diterima menjelang Q4 2020

 

 

Kemajuan KPI boleh dikesan secara individu di http://www.citp.my/e-citp/

Ketahui lebih lanjut mengenai CITP d http://www.citp.my

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04