cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Seorang Penilai SHASSIC mestilah yang berkelayakan dan mempunyai pengalaman sekian tahun bertugas dengan industri pembinaan.

 

Kriteria berkenaan:

  • Telah berjaya menghadiri dan lulus kursus sehari anjuran CIDB
  • Memiliki minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam industri pembinaan; atau
  • Telah berjaya menghadiri dan lulus Kursus OHSAS 18001 Lead Auditor, dan memiliki pengalaman bekerja minimum 3 tahun dalam industri pembinaan (tapak pembinaan). (Dikecualikan daripada menghadiri kursus sehari kelolaan CIDB); atau
  • Pegawai Construction Safety and Health (CSHO * ) dengan 2 tahun pengalaman bekerja dalam industri pembinaan. (Dikecualikan daripada menghadiri kursus sehari kelolaan CIDB)

 

* Perhatian : CSHO ialah seseorang yang berdaftar dengan DOSH sebagai Pegawai Keselamatan & Kesihatan, dan telah berjaya menyempurnakan kusus lima (5) hari anjuran CIDB untuk Construction Safety & Health Officer.

 

Kontraktor boleh melantik seseorang yang bertauliah untuk menjalankan penilaian SHASSIC, atau boleh mengaturkan urusan ini dengan CIDB yang akan menjalankan penilaian SHASSIC.

 

Buat masa ini, CIDB menyediakan perkhidmatan ini secara Percuma. Kontraktor pula layak diberi 20 mata CCD bagi urusan penilaian yang berjaya.

 

Emel borang kepada shassic@cidb.gov.my dan seorang pegawai CIDB akan menghubungi kontraktor bagi menetapkan urusan penilaian SHASSIC.

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04