cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

INISIATIF CITP P5a

Meningkatkan maklumat tentang harga dan kos berkenaan sumber industri

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P5a-078 - 10000 pengguna baru di portal myN3C yang didaftarkan menjelang 2020 dan 11 produk diterbitkan mengenai harga dan indeks pembinaan menjelang 2020

P5a-079 - Maklumat Kos Pembinaan untuk 60 model yang meliputi 18 kategori diterbitkan menjelang Q3 2020

P5a-080 - Indeks Harga Tender Awam & Swasta diterbitkan menjelang Q3 2020

P5a-081- Maklumat Kos Hayat Kitaran meliputi bangunan kediaman, bangunan perniagaan dan lebuh raya diterbitkan menjelang Q3 2020

P5a-082 – Perkiraan Tenaga Pekerja dan Perkakasan Jentera Pembinaan merangkumi 4 tred utama dan jenis-jenis perkakasan jentera pembinaan diterbitkan menjelang Q3 2020

 

INISIATIF CITP P5b

Meningkatkan kesedaran dan kepastian mengenai permintaan pembinaan yang akan datang

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P5b-083 - Projek yang telah dianugerahkan serta yang bakal datang disiarkan dalam talian setiap tahun bermula 2018

P5b-084 - Permintaan pembinaan ke atas 8 bahan utama dan pekerja dalam 7 tred utama diterbitkan dalam talian setiap tahun bermula 2017

 

INISIATIF CITP P5c

Mengintegrasikan data berkaitan pembinaan ke dalam Pusat Maklumat Industri Pembinaan Negara (NCIIC)

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

P5c-085 - Portal NCIIC ditubuhkan dengan minimum 8 data berkaitan pembinaan disepadukan dan dikemaskini setiap suku tahun menjelang 2018

P5c-086 - Penilaian Industri Pembinaan (Semakan Industri Pembinaan & Prospek) diterbitkan setiap tahun bermula 2016

Kemajuan KPI boleh dikesan secara individu di http://www.citp.my/e-citp/

Ketahui lebih lanjut mengenai CITP di http://www.citp.my

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04