cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Ekonomi Pembinaan

Tumpuan kepada Ekonomi Pembinaan adalah untuk menjana statistik dan petunjuk berkaitan untuk membantu perancang dan syarikat pembinaan menjadualkan aktiviti pembinaan secara lebih berkesan lagi.

Maklumat yang dihasilkan juga berguna sebagai alat jangka keperluan sesebuah projek, menyiapkan projek dalam tempoh ditetapkan.

Ekonomi Pembinaan juga melihat kepada tahap keberkesanan mekanisme penyelesaian pertelingkahan dalam industri pembinaan menerusi tiga kaedah gabungan - timbang tara, penghukuman dan mahkamah pembinaan - dipantau dan didokumen bagi membentuk suatu pengkalan data bagi tujuan penyelesaian pantas dan berkesan terhadap pertelingkahan pembinaan.

 

Untuk maklumat lanjut:

Tel: 03-4047 7357/7358

Emel: ekonomi@cidb.gov.my

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04