cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Borang/Dokumen yang berkaitan

 

 Borang Q1 - Permohonan Perakuan Kelulusan (COA)

 Direktori Pengimport Bahan Bangunan

 Senarai Makmal Tempatan - Ditauliahkan oleh Jabatan Standard Malaysia

 Senarai Makmal Luar Negara - Ditauliahkan oleh Jabatan Standard Malaysia

 Permohonan untuk Pihak Ketiga / Ujian Makmal

 Permohonan COA (Pembinaan)

 Jenis Pengujian & Persampelan - Fibre Cement, Thermal Insulation, Radiant Barrier, Glasses

 Senarai Ujian dan Yuran - Fibre Cement, Thermal Insulation, Radiant Barrier, Glasses

 Akujanji Kaedah Konsignment (Enforceable Undertaking) -produk besi dan keluli

 Akujanji Kaedah PC (Enforceable Undertaking) -produk besi dan keluli

 Daftar Bahan Binaan Import 2018 

 

Hubungi:

 

CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD MALAYSIA

Bahagian Bahan Binaan

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia,

Tingkat 35, No 45, Menara Dato' Onn,

Pusat Dagangan Dunia Putra,Jalan Tun Ismail,

50480 Kuala Lumpur

Tel: 03-4047 7000 (Talian umum)

Fax: : 03-4047 7070


Pegawai yang boleh dihubungi:

 

En. Izzat Azri Azmi
Tel: 03-4047 7446
Fax: 03-4047 7420
Email: izzat@cidb.gov.my

En. Shaharuddin Yahya
Tel: 03-4047 7442
Fax: 03-4047 7420
Email : shah@cidb.gov.my

Pn.Noor Faezah Abd.Halim
Tel : 03-4047 7448
Fax : 03-4047 7420
Email : faezahalim@cidb.gov.my

En.Mohd.Nazrin Bin Mohamad Zin
Tel : 03-4047 7439
Fax : 03-4047 7420
Email : nazrin@cidb.gov.my

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04