cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Bahan Binaan Import

 

 BIL PERKHIDMATAN  BAYARAN (RM) TARIKH KUATKUASA
 1 Fi perkhidmatan verifikasi (pengesahan) konsainan di pintu masuk KASTAM Malaysia    RM1000 / permohonan  1 JANUARI 2016
 2 Fi pemprosesan permohonan pengecualian COA  RM100/permohonan  1 JUN 2015

 

Bahan Binaan Tempatan

 

 BIL  PERKHIDMATAN  BAYARAN (RM)  TARIKH KUATKUASA
 1  Bahan dikuatkuasakan

- Yuran pemeriksaan & pengesahan kualiti produk & kilang tempatan (Baru)

- Yuran pemeriksaan & pengesahan kualiti produk & kilang tempatan (Pembaharuan beserta Penambahan Produk)

 

 RM1500/perakuan

 

1 JANUARI 2016

 2  Bahan dikuatkuasakan

- Yuran pemeriksaan & pengesahan kualiti produk & kilang tempatan (Pembaharuan)

- Yuran pemeriksaan & pengesahan kualiti produk & kilang tempatan (Penambahan Produk)

 

RM750/perakuan

 

1 JANUARI 2016

 

 

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04