cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

INISIATIF CITP I1a

Memperkenalkan Spesifikasi Nasional untuk Pembinaan

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

I1a-097 - Spesifikasi Kebangsaan untuk Pembinaan diperkenalkan dan diterbitkan pada tahun 2018

I1a-098 - Spesifikasi Kebangsaan untuk Pembinaan yang diterima pakai oleh 10 Pelanggan Utama menjelang 2020

I1a-099 - 50 projek mengguna pakai Spesifikasi Nasional untuk Pembinaan menjelang 2020

 

INISIATIF CITP I1c

Meningkatkan dan memperluaskan penggunaan MyCESMM

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs I1c-100 - 50 projek untuk menggunapakai MS CESMM menjelang Q4 2020

I1c-101 - Pekeliling yang dikeluarkan oleh MOF untuk memberi mandat penggunaan MSCESMM untuk projek-projek awam menjelang 2020

I1c-102 - 1000 profesional industri pembinaan terlatih MSCESMM dihasilkan menjelang 2020

 

INISIATIF CITP I2

Memperkukuhkan Akses ke Pembiayaan bagi Juara Malaysia Berjalan Luar Negara

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

I2-106 - 5 Skim Peningkatan Pembiayaan Projek Luar Negara Menjelang 2020

I2-107 - Geran Kelayakan Untuk 16 Projek Diluluskan Menjelang 2020 (4 Projek Per Tahun, 2017 - 2020)

I2-122 - peningkatan 40% dalam jumlah projek luar negara yang dibiayai oleh Skim Fis dan Kerajaan menjelang 2020 (dari garis dasar 2015)

 

INISIATIF CITP I3a

Memudahkan pembentukan konsortia untuk mempromosikan skala syarikat pembinaan Malaysia

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

I3a-108 - Minimum 8 konsortia yang akan dibentuk dan meraih projek luar negara menjelang Q4 2020

I3a-109 - Projek luar negara berjumlah RM5 bilion dapat diraih melalui konsortia menjelang 2020

I3a-123 – Melancarkan sumber setempat bersepadu yang menyediakan perkhidmatan pembinaan yang ditubuhkan pada 2018 dan dikemas kini setiap tahun

 

INISIATIF CITP I3b

Memastikan sasaran pasaran eksport berpotensi tinggi

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs I3b-110 - Sejumlah RM8 bilion projek luar negara yang berjaya diraih oleh syarikat-syarikat Malaysia dan / atau konsortia menjelang 2020

I3b-124 - 6 syarikat pembinaan Malaysia memperoleh 10 projek di luar negara di bawah bank & agensi pembangunan pelbagai hala menjelang 2020

I3b-125 - 10 SMEs & 2 syarikat pembinaan peringkat pertengahan Malaysia berjaya pergi ke luar negara dengan bantuan setiap tahun

 

INISIATIF CITP I4

Memperkukuhkan Pembangunan Kapasiti & Keupayaan Kontraktor

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

 

KPIs

I4-126 - SCORE Versi 2.0 dikeluarkan menjelang Q2 2018

I4-127 - Minimum 100 G7 kontraktor mencapai SCORE rating 4 Bintang dan ke atas menjelang 2020

I4-128 - Minimum 300 Pengurus Projek Pembinaan bertauliah dihasilkan oleh CIDB menjelang 2020 (2016 baseline = 110)

I4-129 - 4,000 kakitangan kontraktor G7 dilatih dalam kursus teknikal dan pengurusan pembinaan menjelang 2020

 

Kemajuan KPI boleh dikesan secara individu at http://www.citp.my/e-citp/

Ketahui lebih lanjut mengenai  CITP on http://www.citp.my

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04