cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Antarabangsa

Globalisasi telah mencipta peluang dan cabaran bagi industri pembinaan tempatan, dan kadar persaingan yang sengit di peringkat domestik dan global.

Sejajar dengan fungsi yang digariskan dalam Akta 520 – untuk mempromosi, merangsang dan membantu usaha mengeksport perkhidmatan berkaitan industri pembinaan – bahagian Antarabangsa CIDB turut aktif melaksana inisiatif berikut:

 

Chart Malay

 

Sehingga 2018, industri pembinaan Malaysia telah merakamkan pencapaian cemerlang di peringkat global setelah penggiat industri pembinaan tempatan berjaya memenangi dan menyempurnakan 1,214 projek antarabangsa, bernilai RM148 Bilion.

 

Untuk maklumat lanjut:

Tel: 03-4047 7377/7347/7355


Emel: antarabangsa@cidb.gov.my

Risikan Pasaran

Bahagian Antarabangsa telah menyusun dan menerbitkan “Doing Business” yang memberi tinjauan tentang profail, peraturan dan perundangan, pelaburan, kewangan serta maklumat penting berkaitan lokasi luar negara yang berpotensi tinggi bagi pembabitan industri pembinaan kita. Maklumat Perhatian Pasaran juga disediakan.

  1. Market Alert
  2. - Laporan Negara
  3. Newsletter
  4. - Tender Antarabangsa
  5. Program Antarabangsa
  6. - Direktori Perkhidmatan Profesional Pembinaan
  7. Maklumat Pembiayaan Pembinaan
  8. Interest Registration for Overseas Construction Pre-Screening

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04