cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Melibatkan penerbitan utama iaitu the ‘Construction Industry Review and Prospect’ (dahulunya dikenali sebagai ‘Statistics and Construction Demand’) diterbitkan setiap tahun, membawa maklumat penting tentang kesan scenario pertumbuhan ekonomi Malaysia, pembangunan aktiviti pembinaan dilihat dari sudut projek yang dianugerahkan, pembangunan sumber dan prospek pembinaan Malaysia.

 

Cover Isi Kandungan 01      Cover Isi Kandungan 02   

 

muka depan prospect 01

 

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04