cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01

Borang/Dokumen yang berkaitan

 

 Borang Q1 - Permohonan Perakuan Kelulusan (COA)

 Direktori Pengimport Bahan Bangunan

 Senarai Makmal Tempatan - Ditauliahkan oleh Jabatan Standard Malaysia

 Senarai Makmal Luar Negara - Ditauliahkan oleh Jabatan Standard Malaysia

 Permohonan untuk Pihak Ketiga / Ujian Makmal

 Permohonan COA (Pembinaan)

 Jenis Pengujian & Persampelan - Fibre Cement, Thermal Insulation, Radiant Barrier, Glasses

 Senarai Ujian dan Yuran - Fibre Cement, Thermal Insulation, Radiant Barrier, Glasses

 Akujanji Kaedah Konsignment (Enforceable Undertaking) -iron and steel products

 Akujanji Kaedah PC (Enforceable Undertaking) -iron and steel products

 

Contact

 

CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD MALAYSIA

Bahagian Bahan Binaan

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia,

Tingkat 35, No 45, Menara Dato' Onn,

Pusat Dagangan Dunia Putra,Jalan Tun Ismail,

50480 Kuala Lumpur

Tel: 03-4047 7000 (General Line)

Faks: : 03-4047 7070


Pegawai yang boleh dihubungi:

 

En. Izzat Azri Azmi
Tel: 03-4047 7446
Faks: 03-4047 7420
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En. Shaharuddin Yahya
Tel: 03-4047 7442
Faks: 03-4047 7420
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pn.Noor Faezah Abd.Halim
Tel : 03-4047 7448
Faks : 03-4047 7420
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En.Mohd.Nazrin Bin Mohamad Zin
Tel : 03-4047 7439
Faks : 03-4047 7420
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04