Error
 • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Nilai Teras CIDB

 

 

 1. Kami akan mengintegrasikan rantaian nilai industri pembinaan untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan.
   
 2. Kami akan mengukuhkan imej industri pembinaan.
   
 3. Kami akan berusaha untuk memastikan  kualiti, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan amalan alam sekitar mencapai piawaian yang tinggi.
   
 4. Kami akan membangunkan keupayaan dan kemampuan sumber manusia dalam industri pembinaan.
   
 5. Kami akan membuat inovasi, melalui penyelidikan dan pembangunan, dan menerima pakai kaedah pembinaan baru.
   
 6. Kami akan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi dalam industri pembinaan.
   
 7. Kami akan manfaatkan globalisasi, termasuk mengeksport produk dan perkhidmatan pembinaan.
   
 8. Kami akan berusaha untuk memenuhi jangkaan pihak yang berkepentingan.
   
 9. Kami akan pastikan penyampaian  dan perkhidmatan adalah cekap dan berkesan.
   
 10. Kami akan memperkukuhkan dan melabur dalam keperluan dan perkembangan modal insan CIDB.
   
 11. Kami akan pastikan pendapatan mampan, dan akan amalkan pentadbiran urusan kewangan yang baik.