Bagi memastikan kejayaan CIMP dan Hala Tuju IBS 2003-2010, adalah penting bahawa Pusat IBS menjadi pusat rujukan sehenti dalam hal IBS, bagi kedua-dua sektor kerajaan dan swasta. Ini akan menggalakkan perkongsian pengetahuan dan memudahkan kerjasama yang lebih baik di kalangan pihak berkepentingan. Beberapa program utama telah dirancang dan dilaksanakan berdasarkan rangka kerja pembangunan yang telah dibahagikan kepada dua komponen:

Komponen Pertama

  • Membina Keupayaan berdasarkan Aspek Insani (Pembangunan Pengetahuan).


Komponen Kedua

  • Membina Keupayaan berdasarkan Aspek Fizikal (Pembangunan Projek Teknologi & Fizikal).


Aktiviti di Pusat IBS dilaksanakan berdasarkan lima teras utama Pusat IBS:

1. Perancangan Industri IBS:

Salah satu fungsi utama Pusat IBS adalah untuk bertindak sebagai urus setia utama Hala Tuju IBS dan penyelarasan industri. Jawatankuasa 5 Teras Strategik CIMP (inovasi melalui R & D dan Menerima pakai Teknik Pembinaan Baru) dan Jawatankuasa Pemandu IBS memantau pelaksanaan Hala Tuju IBS. Kedua-dua jawatankuasa diwakili oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dan pemimpin industri. Pusat IBS juga menyokong pembangunan usaha dan fungsi Kerajaan-dengan-Kerajaan sebagai pintu masuk untuk memasarkan produk IBS di peringkat domestik dan antarabangsa. Dalam menyokong Misi Nasional, program pembangunan Bumiputera juga diberi penekanan.


2. Promosi & Pemasaran IBS:

Program termasuk seminar, pameran bergerak, aktiviti promosi dan sesi perkongsian pengetahuan. Selain daripada aktiviti yang melibatkan peserta industri, program ini membuka pelbagai saluran untuk Pusat IBS memainkan peranan yang lebih proaktif dalam menyokong keperluan pembangunan modal insan dan juga membolehkan platform fizikal untuk pameran IBS. Pameran IBS juga penting kerana ia merupakan bahan pameran luaran terbesar di Malaysia mengenai penggunaan komponen IBS.


3. Teknologi IBS:

Walaupun perancangan industri dan pembangunan pengetahuan menjadi fokus utama, Pusat IBS juga menangani aspek fizikal IBS. CIDB Malaysia, melalui CREAM, menyokong penyelidikan dan pembangunan (R & D) serta program pemindahan teknologi (TOT) oleh pakar-pakar tempatan. Sejak tahun 2007, sejumlah RM19.13 juta telah disalurkan kepada para penyelidik IBS. Pusat IBS juga dilihat menyokong pembangunan IBS yang berkaitan dengan Piawaian Malaysia (MS) dan Piawaian Industri Pembinaan (CIS), serta juga Latihan Mensistemkan Reka Bentuk. Pusat ini juga menawarkan program inkubator khas untuk Techni-usahawan tempatan IBS dan juga khidmat nasihat IBS teknikal umum kepada industri.


4. Pensijilan, Pengesahan & Ujian IBS:

Pusat IBS mengendalikan penyenaraian peserta IBS di Malaysia. Pada masa ini, program Status IBS ditawarkan kepada pengeluar, perunding, kontraktor dan pemasang IBS. Semua program telah dirangka bagi menyediakan rujukan pangkalan data rantaian bekalan dalam melaksanakan kedua-dua projek IBS kerajaan dan swasta. Ia adalah salah satu tanggungjawab penting CIDB bagi memastikan bilangan rantaian bekalan adalah mencukupi untuk setiap zon pembangunan yang telah dikenal pasti dalam pelan tindakan kerajaan.


5. Program Latihan Industri IBS:

Program pembangunan modal insan melalui latihan adalah kawasan tumpuan utama bagi Pusat IBS. Pusat IBS memainkan peranan proaktif dalam menyokong keperluan pembangunan modal insan melalui program yang berterusan dan berstruktur dengan baik