Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan) 2011 [A1407]

Sukacita dimaklumkan bahawa tarikh permulaan kuatkuasa bagi Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan) 2011 [A1407] adalah 1 Jun 2015.

Warta/ Gazette Penetapan Tarikh permulaan Kuat Kuasa dan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan) 2011 [A1407] boleh dimuat turun di sini   :