cover 01                                     

Merujuk kepada Seksyen 25 (1) Akta 520 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) :

“Tiada seorang pun boleh menjalankan kerja atau menyiapkan, mengakujanji untuk menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagi kontraktor, melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memgang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini”

Sila klik pada jenis permohonan dibawah untuk melihat  syarat-syarat pendaftaran kontraktor dan senarai semak dokumen sokongan yang perlu dimuatnaik semasa permohonan dibuat. Untuk makluman, sekiranya mandatori dokumen tidak dimuatnaik semasa permohonan dibuat ia akan menyebabkan permohonan tidak dapat diteruskan/gagal. Sehubungan dengan itu, sila pastikan dokumen sokongan yang dimuatnaik adalah betul.

 

A)  PENDAFTARAN KONTRAKTOR TEMPATAN (Perakuan Pendaftaran Kontraktor - PPK / Sijil Perolehan Kerja Kerajaan- SPKK)  - (Syarat-syarat am pendaftaran)

I. Daftar perniagaan dengan SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) - ROC (SDN.BHD/BHD)- (Senarai dokumen wajib dimuatnaik)

II. Daftar perniagaan dengan SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) - ROB / PLT (TUNGGAL/PERKONGSIAN)- (Senarai dokumen wajib dimuatnaik)

III. Daftar perniagaan dengan PENDAFTAR PERNIAGAAN SABAH/SARAWAK (tiada pendaftaran SSM) - (Senarai dokumen wajib dimuatnaik)

IV. Daftar perniagaan dengan SURUHANJAYA KOPERASI (SKM) /PENDAFTARAN PERSATUAN (ROS)- (Senarai dokumen wajib dimuatnaik)

 

B)  KEBENARAN KHAS MEMASUKI TENDER DI LUAR PENGKHUSUSAN - (Syarat-syarat dan senarai dokumen wajib dimuatnaik)

 

C)  PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING 

I. Pendaftaran Sementara (syarat-syarat dan Senarai dokumen wajib dimuatnaik)

II. Pendaftaran Kontraktor Asing (syarat-syarat dan Senarai dokumen wajib dimuatnaik)

 

D)   PENDAFTARAN KONTRAKTOR USAHASAMA/KONSORTIUM - (Syarat –syarat pendaftaran dan Senarai dokumen wajib dimuatnaik)

 

E)   PENDAFTARAN KONTRAKTOR ANTARABANGSA - (Syarat –syarat pendaftaran dan Senarai dokumen wajib dimuatnaik)

 

F)   KEMASKINI MAKUMAT SYARIKAT- (Senarai dokumen wajib dimuatnaik)