KAJIAN PENGURUSAN MODAL INSAN DALAM INDUSTRI PEMBINAAN DI MALAYSIA

Borang Kajian Secara Talian.

 

KEPADA PELANGGAN YANG DIHORMATI,

 

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dengan kerjasama Univerisiti Putra Malaysia (UPM) sedang menjalankan Kajian Pengurusan Modal Insan dalam Industri Pembinaan Malaysia. Borang soal selidik ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti isu dan cabaran dalam industri pembinaan di Malaysia berkaitan dengan keperluan tenaga kerja tempatan dan asing. Jawapan anda adalah terjamin kerahsiaannya dan dianalisis secara berkelompok.

 

Mata CCD akan diberi kepada syarikat yang terlibat dalam kajian soal selidik ini. Mata CCD (5 points) akan diberikan untuk setiap syarikat dan pekerja yang mmengisi borang soal selidik ini dengan lengkap.

 

Jumlah borang kajian yang perlu diisi :

 

SYARIKAT : 1 Pernyertaan sahaja

PEKERJA : 4 Penyertaan maksimum

PENYEDIA LATIHAN : 1 Penyertaan sahaja

 

Berikut adalah pautan untuk borang kajian tersebut :-

 

 

Last modified on Khamis, 25 Mei 2017 01:40